Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op het tijdstip van ontvangst of na verloop van tijd nog juist is. Dorpsbelang Achlum is dan ook niet aansprakelijk voor gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van deze site. Overname van informatie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze site bevat verwijzingen naar sites van derden. Dorpsbelang Achlum is niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud.