Over Achlum

Het dorp Achlum

Achlum is een klein Fries terpdorp aan de Slachtedyk ten zuidoosten van Harlingen en zuidwesten van Franeker.
Achlum valt onder de gemeente Franekeradeel. Het dorp telt ongeveer 625 inwoners.

Het oude deel van het dorp ligt voor een groot deel langs de Achlumervaart. Aan de zuidkant zijn de tufstenen romaanse kerk uit de 12e eeuw en een statige kop-hals-romp boerderij beeldbepalend. Het oude dorp langs de Achlumer Vaart is beschermd dorpsgezicht met een aantal rijks monumenten. De nieuwe(re) huizen liggen voornamelijk aan de oostkant van het dorp. Aan de westkant is een bedrijventerrein voor kleinschalige bedrijven.

Met een flink aantal (sport-)verenigingen; een actief dorpshuis; enkele winkels; een peuterspeelzaal; een basisschool; is het een weliswaar rustig, maar levendig dorp waar het aangenaam wonen is!

De Conventie van Achlum

In de zomer van 2011 was Achlum even "wereldberoemd". Het verzekeringsconcern Achmea (inderdaad Ach.. zijn de eerste letters van Achlum!) vierde het feit dat 200 jaar geleden de eerste co÷peratieve verzekeringsmaatschappij, de oorsprong van Achmea, door Ulbe Pier Draaisma opgericht was. Op de Conventie van Achlum, waarbij het hele dorp deel uit maakte van een groot duurzaamheids gesprek waar veel politici, wetenschappers, auteurs, journalsten en andere mensen van naam en faam spraken over de toekomst van Nederland. Op tal van manieren werden thema's zoals gezondheid, pensioen, arbeidsparticipatie, veiligheid, mobiliteit en solidariteit aan de orde gesteld. Ook oud-president van de Verenigde Staten Bill Clinton was van de partij. De Conventie van Achlum, met zo'n tweeduizend bezoekers, werd een dag vol inspiratie, met verrassende ontmoetingen en scherpe debatten. Hier kan je het videoverslag van de conventie bekijken.


Meer over Achlum

Hieronder vindt u de pagina over Achlum die op www.frieslandwonderland.nl staat. De informatie over Achlum die op die site staat is ge´ntegreerd in deze website. U kunt de bladzijden bekijken terwijl u in deze site blijft. Klik daarvoor de links aan.