Ouderensoos

Op maandagmiddag en donderdagmiddag er soos voor ouderen. We klaverjassen, schutjassen en biljarten in dorpshuis De Singel.

Aanvang: 14.00 uur; einde: 16.30 uur

Gym: bewegen voor ouderen
Op woensdag is er van 12.50 tot 13.40 uur gym voor mannen en vrouwen vanaf 50 jaar.
De gymgroep is binnen en buiten actief.

Jeu de boules in de zomer
In de periode van half september tot na Pasen is er Jeu des Boules naast de gymzaal, op dinsdagsmiddag vanaf 14.00 uur.