Axon Adviseurs

Wat doen wij?

AXON Adviseurs is gespecialiseerd in proces- en projectmanagement in de fysieke leefomgeving. Wij verzorgen de ondersteuning en aansturing van complexe processen en projecten. Wij werken daarbij vanuit een onafhankelijke positie.

AXON Adviseurs kan worden ingezet voor:

  • - proces- of projectleiding van ruimtelijke projecten
  • - omgevingsvisies en dorpsvisies
  • - locatiestudies 
  • - ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen
  • - Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
  • - interim-ondersteuning overheid: planologie, ruimtelijke ordening, managemen


Opdrachtgevers en opdrachten

- Gemeente Medemblik
- Gemeente Smallingerland
- Gemeente Opsterland
- Gemeente Lelystad
- Gemeente Elburg
- Gemeente Nunspeet
- Ter Steege vastgoed te Apeldoorn
- Woningcorporatie Centrada te Lelystad
- Le Clercq planontwikkeling te Deventer
- Particuliere opdrachtgevers


Informatie / bezoekadres

AXON Adviseurs,

Anneke van der Meer

Jonkerschap 1

8806KP Achlum

 www.axonadviseurs.nl