Nieuws & Evenementen agenda

news

VVV Achlum

  • 15 jun 2020

Zoek je het VVV in Achlum, dan ga je naar Roelie Greidanus-Anema aan de Monnikenweg 56. Daar vind je informatie over het dorp Achlum, over de diverse ommetjes en je kunt er kaarten kopen en Achlumer bijenhoning. Zelfs mūlekapjes zijn er te koop.

Wil je meer weten over de geschiedenis van Achlum, kijk dan op https://www.dorpscanon.nl/dorpscanon/achlum

Ook leuk om even te bekijken is de site van Staten en Stinzen waar Groot Deersum deel van uit maakt.

news

Feest in Achlum

  • 11 mrt 2020

In navolging op een jubileumfeest dat 25 jaar geleden werd georganiseerd door meerdere verenigingen, staat er in de maand juli in 2021 weer een feest op de planning. De bedoeling is verschillende jubilea samen te vieren op een groot feest. Verenigingen die meedoen zijn:

Toneelvereniging 75 jaar
Dorpsbelang 75 jaar
Kaatsvereniging 125 jaar
DFC en dorpshuis 75 jaar dorpsfeesten
Sportvereniging 50 jaar

news

uitslagen rūntsje Achlum

  • 14 apr 2017
Ietwat verlaat hier de uitslagen van het Rūntsje Achlum
news

100 jaar IJsclub ACHLUM

  • 18 mrt 2017

Op 17 maart 1919 is de IJsclub Achlum opgericht. Om nu het 100 jarig bestaan te vieren was er op 17 maart 2017 een jubileumfeest voor (oud-)leden in De Singel.
Voor de kinderen waren er winterspelletjes in de gymzaal. Na afloop was er een heerlijke erwtensoep-maaltijd terwijl men kon kijken naar een filmpje over de geschiedenis van de IJsclub.
's Avonds was er een lezing door schaatslegende en olympisch zilveren medaille winnaar Jan IJkema.
Het was een aantrekkelijke en soms humoristische lezing over zijn leven dat ook diepe dalen kende. Het 50-tallig publiek hing aan zijn lippen en bedankte Jan met een daverend applaus.

news

Earste Achlumer Boskwurkdei grut sukses

  • 24 feb 2017

Yn 2011 binne der fruitbeammen plante yn it Achlumer bosk. In hiele groep minsken hat doe in snoeikursus folge om der foar te soargjen dat der genōch kunde yn it doarp is om mei frijwilligers te snoeien. Dźrnei is der net olle snoeid, dat it waard heech tiid…

Op 18 febrewaris 2017 om 9.00 oere stie der in aardige ploech helpers klear om hjir mei oan de slach te gean. Nei it snoeien wie it tiid foar in bakje kofje mei wat lekkers, dźrnei binne der in tal peallen ferfongen en it bān better fźst setten, sadat de beammen net skeef groeie. Alle fruitbeammen hawwe in kroade stront krigen, dat we rekkenje yn it neijier op in grutte rispinge.

Op 11 maart is de twadde boskwurkdei. Fan NL Doet hawwe we jild krigen om beammen struken en blommesied te keapjen. Om 11.00 oere begjinne we. As jimme sin hawwe om te helpen dan binne jimme fan herte wolkom. Opjaan kin fia: www.nldoet.nl of bij Roelie Greidanus: roelie-anema@ziggo.nl

Yn it Achlumer bosk binne yn 2011 ālde rassen heechstam fruitbeammen plante troch de skoalbern: 14 appelbeammen, 10 parrebeammen, 6 prommebeammen en 1 walnutebeam

Dit wie in projekt fan doarpsbelang yn gearwurking mei lānskipsbehear en hearde by it projekt "Achlum oan de Slach”. De beammen binne fan alle ynwenners fan Achlum. Hawwe jimme sin oan in appel, par of prom, dan binne jimme wolkom om wat te plukken en lekker fan te genietsjen.

news

Jeu de Boules baan weer TIP-TOP in orde

  • 24 jun 2015
news

foto's opening De Dopper

  • 22 nov 2014

news

fotos opening it iepen fenster en peuter- en buitenschoolse opvang

  • 21 nov 2014