Achlumer Crossers
Achlumer Mud-Run
Expositie Rian
Wie wil het nijsfodsje rondbrengen?
Garageverkoop
Kaatsen voor dummies
Update nieuwe bewoners

Aginda

Kopij volgende editie: 21 juni voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

Kopij volgende Dorpskrant voor 30 Juni bij Toldijk@home.nl


Berichten


Beste Achlumer Crossers,

Zoals jullie wellicht weten is het thema voor het dorpsfeest, dat plaats vind op 1, 2 & 3 juli, ‘Achlumer Cross’. Er zal nog een programma van het dorpsfeest door de brievenbus vallen. Toch willen we jullie het volgende niet onthouden en hebben daarbij jullie inzet nodig! Op vrijdagavond 1 juli zal er een ‘bonte avond’ zijn met optredens door en voor Achlumers. Wil je een liedje zingen/playbacken, een toneelstukje doen, de hele tent laten lachen om jouw grappen of iets anders??! Dan zijn wij op zoek naar jou! Mocht je het aan het thema kunnen koppelen dan zijn dat natuurlijk pluspunten. Jouw optreden aanmelden kan bij Daniël van Baarsen of Alien Hoekstra.

Op zaterdag 2 juli organiseren we de Achlumer Mud-‘Run’. Wees gerust, iedereen die normaal mee kan doen aan de zeskamp overleeft deze Mud-‘Run’ ook!! Dus vorm een team met vrienden, familie, collega’s of onbekenden (ongeveer 5-8 personen per team). De opgave van deze teams zal op het kaatsveld zijn tijdens het dorpsfeest. Wie verkleed komt heeft wederom pluspunten!! Daarnaast zijn wij op zoek naar (oude) kleden, doeken, slingers en kussens voor de aankleding van het Dorpsfeest. Mocht je deze spullen hebben liggen en hoef je ze niet weer (heel) terug, dan houden wij ons aanbevolen. Bel of app Daniël op 06-38 00 48 56.

EXPOSITIE

Vanaf 2 juli exposeert Rian eindelijk weer na de Coronaperiode en haar ziekte . Van harte welkom allen in de grote kerk in Tzum ik verheug mij op jullie belangstelling van 2 juli t/m 10 Sept op zaterdagmiddag te bezoeken .

Het is tevens Kerkeroute . 

Meedere zaterdagen zal ik er ook zijn .Wie o wie????

We zijn op zoek naar iemand die  om de  2 weken, met uitzondering van de zomervakantie , het nijsfodsje wil rondbrengen  op de woensdag of donderdag. Het gaat om de  Dorpsstraat, Tanjabuurt, Alde Loop, Bakkersteeg, Monnikenweg, Jonkerschap, een aantal  van de  Hitzumer weg de Jister en een aantal  van de Ludingaweg. Als je denkt dit lijkt me wel wat bel met Rennie van Dijk 0517-641445 of 06-40696009.Garageverkoop aanstaande zaterdag 11-06-2022

 

Komende zaterdag is de eerste editie van de Achlummer Garageverkoop. Er hebben zich in totaal vijftien ‘garage’s’ aangemeld die tussen 10:00 uur en 14:00 uur hun koopwaar uit zullen stallen. Via de welbekende social media kanalen wordt een plattegrond verspreid, wat u in de gelegenheid stelt vooraf alvast een route uit te stippelen. De plattegrond is ook digitaal verkrijgbaar via één van de ACA leden.

 Overzicht deelnemende garage’s:

1. Monnikenweg 50
2. Monnikenweg 56
3. Tanjabuurt 22
4. Tanjabuurt 27
5. Hitzumerweg 13
6. Hitzumerweg 15
7. ’T War 7
8. ’T War 8
9. Oosterstraat 12a
10. De Beneysten 1
11. U.P Draismastraat 1
12. U.P. Draismastraat 8 
13. U.P. Draismastraat 23
14. U.P Draismastraat 28
15. H.S Sytstrastrjitte 5

 Wij hopen op een grootse opkomst en wensen jullie alvast veel sneup plezier!


Kaatsen voor dummies

Donderdag 16 juni organiseert kaatsvereniging Achlum een kaatsclinic voor ouders van kaatsende kinderen en andere geïnteresseerden vanaf 18 jaar. Het doel van deze avond is om het Friese kaatsspel en de puntentelling te leren begrijpen en hiermee te oefenen. Aanvang 19:30 uur Opgave graag voor dinsdag 14 juni 20:00 uur, via: Whatsapp: 06 - 426 048 05 Email: jeugdkvachlum@hotmail.com


update 8 juni jl.


De 3 nieuwe kinderen zijn vorige week al een paar keer even op school gaan kijken en hebben ook met de talentenmiddag meegedaan. Vorige week zijn er weer 3 nieuwe bewoners aangekomen. Zij komen even tot rust. We hopen dat zij zich ook snel thuis voelen in Achlum. Het ROC Sneek heeft alle opvang bewoners uitgenodigd voor een schoonheidsbehandeling en examen diner.  Komende week gaan ze daar naartoe. Inmiddels zijn er ook weer enkele fietsen gebracht, nu kan iedere bewoner die kan fietsen, ook zelf lekker op pad. Voor deze fietsen kunnen wij wel een vrijwilliger gebruiken, die soms een band kan plakken of een andere reparatie kan doen. Graag doorgeven aan Mireille Jeeninga (06-51070672)