Wedstrijdprogramma V.V. Stormvogels '64
Bingo en maatsklaverjassen
Opbrengst collecte Nierstichting
Samen eten in dorpshuis
Klusjesdag in en om It Fjouwerkant
Ledenvergadering Sportvereniging
Kinderen welkom bij gymnastieklessen
Even voorstellen
Giemz Cuisine voor afhaalbestellingen
Vrijwilligers gezocht voor V.V. Stormvogels '64

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje moet voor dinsdag  23 oktober 18.00u worden ingeleverd .

Wedstrijdprogramma VV Stormvogels ’64:  Vrijdag 13 oktober  9.00u  ST Arum/Stormvogels JO15-1 – Mulier JO15-1. 

Vrijdag 12 oktober  wordt er door het ACA een Bingo georganiseerd met mooie prijzen. Aanvang 20.00u. de hoofdprijs is € 150,-

Vrijdag 19 oktober is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal 

tel 641520, email w.overal@hetnet.nl of via de app 0611801175


Berjochten

De collecte voor de Nierstichting heeft een bedrag opgeleverd van € 331,21 Alle collectanten en gevers hartelijk dank.


samen eten in het dorpshuis op 16 oktober

Lijkt het u niet fijn een keertje niet te hoeven koken, maar verrast te worden met een heerlijk driegangen menu in ons eigen dorpshuis? Dat kan elke maand een keertje. Dit jaar nog op 16 oktober, 20 november en 18 december. Iedereen uit Achlum is welkom. 

Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50. 

Als u mee wilt eten op 16 oktober, meld u dan uiterlijk vrijdag 12 oktober aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl


Zaterdagochtend 20 oktober vragen wij jullie om ons te helpen met diverse klusjes om en nabij onze kantine It Fjouwerkant.  Waar willen we in ieder geval mee aan de slag?

* Snoeiwerkzaamheden

* Schoonmaken buitenkant kantine (ook achterkant)

* Schuren van de banken

* Opruimen materialenhok

Kom je ons helpen? Heel graag!! Wil je zelf materialen meenemen (emmers, schuurmachine, snoeischaren, etc)? Wij zorgen voor koffie met wat lekkers er bij. We beginnen om 9.00 uur. Graag tot de 20e!Met een vriendelijke groet van het bestuur van KV Achlum


Graag nodigen wij u/jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 7 november 2018 om 20:00 uur in de kleine zaal in de Singel.

 Wisseling in het bestuur: Gerda Smitstra neemt het over van (voorzitter) Manon Jongebloet (niet herkiesbaar en aftredend.)

 nieuw bestuurslid: vacature    Indien er bezwaren zijn: Een kwartier voor aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter Manon Jongebloet.

 Graag tot ziens op woensdag 7 november 2018.

 Bestuur Sportvereniging Achlum


De gymnastieklessen zijn op vrijdagmiddag begonnen onder leiding van onze nieuwe juf Petra. Zij geeft ook les in Harlingen en Tzum. Tot onze schrik loopt het ledenaantal van de jeugd erg terug. Reden voor actie. Op school worden briefjes onder de kinderen uitgedeeld, maar ook de kinderen die op een andere school gaan zijn welkom op de gymnastiek. Kom eens kijken of doe mee. Groep 1 en 2 van 13.30 tot 14.30. Groep 3, 4 en 5 van 14.30 tot 15.30 en Groep 6, 7 en 8  van 15.30 tot 16.30

Sporten doe je samen in eigen dorp


Even voorstellen.

Ik ben wijkagent van het zuidelijke deel van de gemeente Waadhoeke en natuurlijk de daarbij horende dorpen.Voor de duidelijkheid, het hele gebied gelegen ten zuiden van het Van Harinxmakanaal binnen de gemeenteWaadhoeke.

lk ben 62 jaar oud en 43 jaar werkzaam bij de politie. Voordat ik wijkagent in Franeker werd heb ik diverse functies vervuld bij de politie. Zo was ik milieucoördinator en verkeer coördinator. lk heb 18 jaar gewerkt in de binnenstad van Leeuwarden waar ik algemeen coördinator was. lk heb veel gewerkt in de horeca van Leeuwarden en had zodoende veel te maken met openbare orde problemen. lk heb ook gewerkt in het Flexteam van de politie. Het personeel van het Flexteam werd in Friesland overal ingezet bij evenementen, calamiteiten en openbare orde problemen. Bij het Team Bolsward was ik 6 jaar lang Verkeer coördinator. lk heb een brede(wijkagent) politie ervaring en ben gemotiveerd om iedereen met problemen bij te staan binnen de bevoegdheden en mogelijkheden die ik heb.

De politie draagt veel zaken over naar het gebiedsteam van de gemeente Waadhoeke of Menaldum. De politie gaat over strafrechtzaken, zoals diefstal, mishandeling en inbraak .Civielrecht zaken zoals burenruzie, relatieproblemen, erfafscheidingen, ed worden veelal overgedragen naar het gebiedsteam. lk zal mijn best doen u zo goed mogelijk te helpen of te verwijzen.lndien u mij of een andere wijkagent nodig heeft kunt u een terugbel verzoek doen bij het Regionaal Service Centrum van de politie, telefoon 0900 8844.

Vriendelijke groet, André Hoedemaker


Giemz Cuisine biedt iedere zaterdag ,zondag en maandag wisselende Oosterse rijsttafels en Europese gerechten aan.

Wil je meer weten en/of iedere week de nieuwsbrief ontvangen, laat mij graag weten.

Ook zijn er mogelijkheden om  lekkere en gezonde kost van de dag te bestellen, als je het te druk hebt, of niet kan koken op dat moment.

Het gaat om afhaal bestellingen, ben je ziek, dan kan er wat geregeld worden.

Heb je interesse kom dan gerust langs of bel,mail mij even.

Ik kook naar wens, dus alles is bijna mogelijk!

giemz@hotmail.nl

0517 642002           mob. 0628318200\Tanjabuurt 31


Bericht van Stormvogels ‘64

Ons dorp heeft een eigen voetbalclub, waar een hoop jeugd plezier van heeft en daar zijn we trots op als dorp.

Echter wij zijn nu als bestuur urgent opzoek naar vrijwilligers, bestuurders om deze mooie club beter draaiende te houden.
Het voetbalseizoen 2018-2019 is weer mooi gestart en 3 Stormvogels’64 teams spelen met veel inzet en plezier in de competities van JO8, JO9 en JO11. Daarnaast spelen we met Arum in gezamenlijke teams bij de JO15 JO17 en JO19.

Veel van de organisatorische zaken die onze vereniging aangaan zoals indeling van de teams, planning van de wedstrijden en scheidsrechters en organiseren van voetbalactiviteiten voor de jeugd  worden gedaan door het bestuur van onze club.
Ook op de zaterdagen is zo mogelijk minimaal één bestuurslid bij de thuiswedstrijden aanwezig hoewel dat tegenwoordig niet altijd mee valt omdat we al langere tijd te maken met een incompleet bestuur dat bovendien naast de voetbalactiviteiten soms ook andere verplichtingen heeft.

Behalve het niet onbelangrijke deel van de koffie, thee en ranja voorziening, waarvoor we al de nodige hulp hebben, zijn er verschillende andere  zaken die op zaterdag die geregeld moeten worden om de wedstrijden goed te kunnen laten verlopen. Het gaat daarbij onder andere om het klaarzetten van de doelen, uitzetten van de verschillende veldjes, vlag in top hijsen en na afloop de materialen weer opbergen.

In het Nijsfodsje van deze zomer en tijdens de algemene jaarvergadering van 13 juli jl. heeft het bestuur van Stormvogels ’64 mensen opgeroepen zich aan te melden als bestuurslid of als vrijwilliger voor assistentie bij bovengenoemde activteiten.
Helaas heeft niemand zich aangemeld en zelfs de opengevallen plek in het bestuur hebben we niet in kunnen vullen.

Met het oog op de nabije toekomst is het meer dan gewenst dat wij nieuwe vrijwilligers krijgen ter ondersteuning van het bestuur en/of organisatie van de wekelijkse wedstrijden.

We roepen geïnteresseerden dan ook DRINGEND op zich aan te melden als vrijwilliger voor en bij Stormvogels ’64.

Vragen of meer info? Neem gerust contact op met onze voorzitter Hinne Groot  (06-50662760) of secretaris Peter Jan Tijdeman (06-53507694).