Wedstrijdprogramma V.V. Stormvogels '64
Pubquiz
Themafeest Films & Series
Bedankt voor het inleveren van flessen voor Victory4All
Theaterspektakel op locatie
Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Sportvereniging
Lampionoptocht voor het open speel- en schoolplein

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje moet voor dinsdag 6 november 18.00u worden ingeleverd .

Wedstrijdprogramma VV Stormvogels ’64: Zaterdag 27 oktober : 8.45u Stormvogels`64 JO8-1G – SJO DFC JO8-2 9.45u Stormvogels`64 JO9-1G – LSC 1890 JO9-4. 10.45u Stormvogels`64 JO11-1 – Waterpoort Boys JO11-1. 12.00u ST Arum/Stormvogels`64 JO15-1 – ONS Snek JO15-3

Vrijdag 2 november is er weer de pubquiz om 20.00u o.l.v. Jan en Gooitzen .

Zaterdag 3 november wordt er door het ACA een themafeest Films &Series georganiseerd. Aanvang 20.30u Entree € 5,00 Betalen met munten.. Muziek DJ VIVARO Dresscode : auteurs &filmfiguren 


Berjochten 

Beste bewoners van Achlum en Hitzum,

Vanaf mei worden er fanatiek lege flessen ingezameld voor het project ‘Victory4All’.Geweldig hoe u ons allemaal hebt geholpen! Er is al een mooi startbedrag van €200,- ingezameld en binnenkort gaan we de laatste lege flessen inleveren. Tot 1 november staat de container bij de Singel en kunt u nog uw flessen inleveren. Daarna sluiten we de flessenactie. 

Van 5 tot 16 november sluiten we op school de actieperiode af met 2 projectweken. Dan gaan we leren over onderwijs in Afrika, we maken kennis met de Afrikaanse cultuur en we denken na over hoe we armoede kunnen doorbreken. De kinderen komen dan ook in actie om geld in te zamelen voor het geweldige werk dat Stichting Victory4All doet. We willen u in ieder geval heel hartelijk bedanken voor het inleveren van al die lege flessen!Groeten van de kinderen en het team van It Iepen Finster

Kom naar het actuele theaterspektakel op locatie: Wy jouwe gjin krimp! Op 1, 2, 3, 7, 9 en 10 november 2018 in de boerderij van de fam. Ypma, Van Camminghaweg 40, 8822 WD Arum. Entree is €15,-- te bestellen via www.wyjouwegjinkrimp.nl.. Wy jouwe gjin krimp! gaat over Witmarsum dat langzaam maar zeker leegloopt en waar de leefbaarheid afneemt. Overheden hebben besloten niet meer te investeren in kleine dorpen. Dorpelingen moeten zichzelf maar zien te redden. De drie iconen van Witmarsum, Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier helpen de dorpsgenoten bij het maken van hun keuze. Steeds meer dorpelingen raken ervan overtuigd dat ze zelf in actie moeten komen. Alleen op die manier kan het ten dode opgeschreven dorp weer tot bloei komen. Wy jouwe gjin krimp!

Graag nodigen wij u/jullie uit tot het bijwonen van 

De jaarlijkse ledenvergadering opwoensdag 7 november 2018

om 20:00 uur in de kleine zaal in de Singel.

 Wisseling in het bestuur: Gerda Smitstra neemt het over van (voorzitter) Manon Jongebloet (niet herkiesbaar en aftredend.)

 nieuw bestuurslid: vacature

 Indien er bezwaren zijn: Een kwartier voor aanvang van de vergadering melden bij 

de voorzitter Manon Jongebloet.

 Graag tot ziens op woensdag 7 november 2018.

 Bestuur Sportvereniging Achlum

Lampionoptocht voor het open speel- en schoolplein Achlum

Nog even en dan is het alweer 11 november, de dag van Sint Maarten en lampionoptochten. Dit schooljaar maken alle kinderen een mooie lampion op school. Hiermee kunnen ze dan deelnemen aan de lampionoptocht die in het dorp wordt georganiseerd. Samen gaan de kinderen lopen op vrijdag 9 november voor een goed doel en dit jaar is dat voor het open speel- en schoolplein Achlum.

Het plan is om bij SWS It Iepen Finster een open speelplek te realiseren die niet alleen tijdens schooluren gebruikt kan worden maar ook daarbuiten. Een initiatief van dorpsbelang Achlum in samenwerking met school en gemeente. Met dit open speel- en schoolplein kunnen we de speel- en beweegmogelijkheden voor kinderen versterken en dit levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in Achlum. 

Let op . Omdat 11 november op een zondag valt komen de kinderen op vrijdagavond 9 november bij u langs voor dit doel en kunt u een bijdrage geven. Meer info op het volgende nijsfodsje.