Achlumer Kerstkuier
Biljart- en Dart-Toernooi op 2e Kerstdag
Oudejaarsnacht is de Singel open met DJ
Op 1 januari is er een Nieuwjaarsborrel
Pubquiz op 4 jan.
Bericht van de Stormvogels '64
Kerstkaarten van Achlum te koop
Uitnodiging Kerstviering eerste Kerstdag
Vraag van het Wetterskip Fryslân
Bericht van de fam. R. de Boer

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje moet voor woensdag 2 januari 2019 18.00u worden ingeleverd .

Achlumer kerstkuier Op tweede kerstdag, woensdag 26 december wordt er in Achlum weer een kerstkuier georganiseerd. De start is om 14.00 uur bij dorpshuis "de Singel”

Op 2e kerstdag organiseren we weer een biljart- en darttoernooi. Aanvang 14.00 uur, inleg 3,50. Opgave voor: Darten bij Jacobus de Boer 06-53647874 / Biljarten bij Froukje Yntema 06-36155575. Oudjaarsnacht  vanaf 0.30u tot 4.00u is het dorpshuis weer open en willen we net als voorgaande jaren met DJ Partyros uit Joure het nieuwe jaar in luiden. Betalen met munten!!! Entree gratis!

Dinsdag 1 januari wordt er door het ACA een Nieuwjaars borrel georganiseerd vanaf 16.00 u in de Singel.

Vrijdag 4 januari om 20.00u is er weer pubquizzen o.l.v.Gooitzen en Jan.

Bericht van Stormvogels ‘64

Zaterdag 12 januari 2019 vindt het jaarlijkse jeugd zaalvoetbaltoernooi met Arum plaatst.Het voetbaltoernooi is bedoeld voor de jeugdteams van JO-8, JO-9 en JO-11. Aanvang 10.00 uur in de sportzaal van de Singel. 

Berjochten

Kerstkaarten van Achlum Vanaf nu weer een royaal assortiment kerstkaarten van Achlum te koop in het houten kastje aan de weg bij de Monnikenweg 56. Bij slecht weer even aanbellen.

UITNODIGING KERSTVIERING EERSTE KERSTDAG 

Dinsdag 25 december 2018, 9.30 uur in de kerk van Achlum

Graag wil ik u en jou uitnodigen voor de viering op de Eerste Kerstdag in de kerk van Achlum.

We vieren dat Christus is geboren in het midden van de nacht; als een teken van licht en hoop.En hoe God zich wil laten zien in een kwetsbaar mensenkind om er voor hem en haar in liefde te zijn,ook in de wereld van vandaag. Wie wil mag aan dit licht van hoop en liefde een licht ontsteken.De bekende Kerstliederen worden gezongen, een kerstverhaal voor de kinderen zal worden voorgelezenen een speciaal gelegenheids-kinderkoor zal zingen. Daarna is er chocomelk met wat lekkers erbij.

Weet u en jou meer dan welkom! Namens de protestantse gemeente Achlum-Hitzum, ds. Margarithe Veen

Het Wetterskip Fryslân vraagt aandacht voor het volgende:

We hebben al geruime tijd last vast ernstige vervuiling van ons rioolgemaal te Achlum. We zijn nu zover dat het gemaal om de drie maanden moet worden gereinigd. Dat zijn 

dure klusjes, zo’n € 1.000,- per keer. In de voorliggende gemalen Witmarsum, Pingjum, Zurich en Kimswerd hebben we deze klachten niet. De oorzaak van de verstoppingen 

zijn verscheidene soorten vochtige doekjes, zoals schoonmaakdoekjes, babydoekjes en gezichtsreinigingsdoekjes die door het toilet worden gespoeld. Willen jullie de doekjes niet meer door de wc spoelen maar in de grijze container deponeren?

In minske makket yn syn libben hichtepunten mar ek swiere tiden mei.

Dat hawwe in protte fan ús doarpsgenoaten de ôfrűne tiid űnderfűn 

en wy tinke oan harren……

Wy mochten ferskate hichtepunten yn dit jier meimeitsje: we krigen 2 prachtige oer-pake en beppesizzers. En Rients helle de respektabele leeftiid fan 80 jier. Graach wolle wy jimme tige tank sizze foar de moaie kaarten, telefoantsjes en presentsjes dy’t hy dęrfoar űntfongen hat.

Hjirby wolle wy (ynpleats fan kaarten dit jier) alle doarpsgenoaten 

Goede Krystdagen en Sűnens, Sterkte en Moed foar 2019 tawinskje!

Rients en Sjoukje de Boer

Fijne feestdagen en een gezond 2019 toe gewenst