Ledenvergadering van de IJsbaanvereniging
Pubquiz
Het ACA organiseert een foto wedstrijd
Meer jeugdleden voor de gymnastiek gewenst
Bericht fam. de Vries

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje moet voor dinsdag 29 januari 18.00u worden ingeleverd .

De kopij voor de volgende dorpskrant moet voor 18 februari worden ingeleverd. 

Vrijdag 18 januari a.s. om 20.00u in de Singel de jaarlijkse ledenvergadering van de IJsbaan vereniging Achlum 

Vrijdag 1 februari is er weer om 20.00u de pubquiz, Inleg 2 euro.


Berjochten

Het ACA organiseert een foto wedstrijd. Thema "Winter in en rondom Achlum"

Opgave voor 1 februari via Activiteitencommissieachlum@gmail.com of 0610608200. Prijsuitreiking 9 februari vanaf 17.00 in de singel.

Gymnastiek

Graag willen wij als Sportvereniging meer jeugdleden voor onze jongste groep( nu 5 leden) Voor deze groep kunnen zich nu ook peuters vanaf 3 jaar en ouder aanmelden. Kom gerust eerst even kijken of meedoen.

Vrijdagmiddag om 13.30 - 14.30 uur in de gymzaal van Achlum

Bestuur Sportvereniging

Us Mem, Aafke de Vries-Feenstra, gaat naar het verzorgingshuis Botniahuis. De afgelopen zomer zijn er bij haar een paar ruggenwervels ingezakt. Dat gaf veel pijn bij het bewegen. Na driemaanden Keningsstate werd ze in het ziekenhuis MCL opgenomen, waarna het revalidatiecentrum volgde. Ze gaat nu eindelijk weer haar eigen plekje krijgen en daar heeft ze veel zin in. Wij bedanken jullie voor de vele bezoeken, kaarten en andere vormen van belangstelling.Het was geweldig om zoveel warmte van jullie te voelen. Dat heeft haar en ons goed gedaan.Heel erg bedankt hiervoor. En de complimenten voor jullie dat jullie samen zon warme en

liefdevolle gemeenschap vormen.

 Haar nieuwe adres met ingang van donderdag 17 januari 2019 is:

 Botniahuis, Botniasteeg 5, appartement 0.01, 8801KJ Franeker.

 Hartelijke groeten van us Mem, Pieter, Jetze & Annie, Jettie en Bote de Vries.