Jaarvergadering KV Achlum
Laatste Pubquiz van het seizoen
Jaarvergadering dorpshuis De Singel
Crazy '44
Programma VV Stormvogels '64
Stem op de Sportvereniging Achlum (Rabobank Clubkas Campagne)
Nieuws van de Singelsjongers
Samen eten in het dorpshuis
Koptelefoon gevonden

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje moet voor dinsdag 9 april 18.00u worden ingeleverd .

Kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 22 april.

Vrijdag 29 maart Jaarvergadering KV Achlum

Vrijdag 5 april a.s. is er alweer de laatste pubquiz van dit seizoen om 20.00u in de Singel o.l.v. Jan en Gooitzen. Inleg 2 euro.

Vrijdag 12 april jaarvergadering dorpshuis de Singel. Zie achterkant

Let`s Go Crazy Op zondag 14 april van 15.00u tot 17.00u organiseert het ACA Crazy44! Een leuk spel waarbij je met een groep van maximaal 4 personen 44 opdrachten in en rondom het dorp probeert op te lossen binnen een tijdsbestek van 2 uur. Geef je op als groep bij tel nr 06-36562027 en vermeld daarbij je groepsnaam &groepsleden. De inleg bedraagt €2,50 per persoon en de activiteit geschied volledig op eigen risico.

Programma Vv Stormvogels `64 Zaterdag 6 april 10.00u Stormvogels JO10-1 – NOK JO10-1G 11.00u Stormvogles JO11/1 - Leovardia JO11/1

Berjochten

Nieuws van Sportvereniging Achlum:

Beste dorpsgenoten dit jaar doet onze vereniging mee met de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. Bent u lid van de Rabobank dan kunt u tussen 27 maart t/m 7 april op ons stemmen. De stemkaart krijgt u via de post, hier staat alle informatie op. Steun de verenigingen uit Achlum die meedoen en breng uw stem uit. Alvast van harte bedankt!

Na een periode van 10 jaar heeft An aangegeven het dirigeerstokje aan de wilgen te hangen. Een periode waarin de Singelsjongers talloze optredens hebben verzorgd. Dat is van alle kanten zo goed bevallen dat het koor weer gevraagd werd. Vaak zongen de mensen mee. Speciaal voor die gelegenheid had Henk mappen gemaakt, die uitgereikt werden. Henk was ook de man die afspraken maakte. An kijkt terug op fijne jaren en een woord van dank aan allen is op zijn plaats. Dat de Singelsjongers nog voor veel prettig avonden mag zorgen in de toekomst. An Jaspers

samen eten in het dorpshuis op 9 april

De volgende keer samen gezellig genieten van een heerlijk driegangenmenu in ons dorpshuis is op 9 april a.s. Schuif aan en geniet mee. Iedereen uit Achlum is welkom!

Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 12,50. 

Als u mee wilt eten op 9 april, meld u dan uiterlijk vrijdag 5 april aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl

De volgende data voor het "samen eten” zijn 14 mei en 4 juni.

Gevonden tussen Arum en Achlum: koptelefoon.

F. Tjalsma 0517-641478

Uitnodiging Jaarvergadering

Het dorpshuis is een huis voor ons allemaal, daarom nodigen wij onze vrijwilligers, gebruikers en alle inwoners van Achlum van harte uit voor onze jaarvergadering van Stichting Dorpshuis De Singel, ACA en DFC.

De jaarvergadering zal worden gehouden op
vrijdag 12 april a.s. om 20.00 uur.

AGENDAPUNTEN:

- Welkomstwoord van de voorzitter

- Notulen van de vorige jaarvergadering

- Financieel verslag dorpshuis, ACA en DFC

- Stand van zaken groot onderhoud van het dorpshuis

- Pauze

- Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar : Myrte van Vliet - penningmeester

- Jaarverslag van het Activiteiten Comité Achlum

- Aankondiging thema dorpsfeest door DFC

- Rondvraag

- Sluiting

De koffie/thee staat voor u klaar.
Wij stellen uw inbreng van ideeėn en aanbevelingen op prijs.


Graag tot ziens op 12 april in dorpshuis de Singel!

Met vriendelijke groet, besturen ACA, DFC en dorpshuis de Singel