Bericht voor sleutelgebruikers van de Singel
Bedankje Rients en Sjoukje de Boer
Nieuws van Sportvereniging Achlum
Glasvezel in en om Achlum

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor dinsdag 2 juli 18.00u , dit is dan ook tevens de laatste i.v.m. de schoolvakanties!!!!!! De volgende komt dan 28 augustus uit .

De kopij voor de volgende dorpskrant inleveren voor 30 juni a.s. 

Dorpsfeest Achlum op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juli. Het programma voor deze dagen volgt!!

Berjochten

Beste Singel sleutelgebruikers,

De sloten van het dorpshuis worden binnenkort vervangen. Daarom roepen wij degenen met een sleutel op om op vrijdag 7 juni tussen 17.00u en 17.30 bij Jantine Smitstra, ' t War 7, de sleutel om te komen ruilen. Hierbij is het belangrijk dat je ook de druppel meeneemt. Zonder druppel kan er geen nieuwe sleutel worden uitgegeven.

De uitgave van de nieuwe sleutels is gebonden aan enkele, door het bestuur opgestelde, criteria: Maximaal 1 sleutel per vereniging waarbij vaker dan 12 keer per jaar een sleutel nodig is. Mochten er verenigingen zijn met meer dan één sleutel, dan willen we vragen om één iemand uit te kiezen die de sleutel heeft.

We hopen dat iedereen hier kritisch naar wil kijken. Een sleutel is over het algemeen makkelijk te vragen bij iemand van het bestuur.Mocht je verhinderd zijn op vrijdag 7 juni neem dan even contact op met Jantine 06-21705433. Alvast bedankt voor jullie medewerking.Namens het bestuur van dorpshuis de Singel

Bste minsken, TIGE TANK foar alle moaie kaarten mei lokwinsken/gedichten, slfkes mei ynhld, boeketten blommen en moaie planten, dyt wy krigen ha foar s 55-jierrich houlik. It wiene allegearre ferrassingen! Rients en Sjoukje de Boer

Nieuws van Sportvereniging Achlum.

De Rabobank Clubkascampagne heeft onze vereniging € 334,46 opgeleverd. Elke stem was bijna € 5,00 waard, bedankt voor alle stemmen.

De munten-actie bij de Spar heeft het mooie bedrag van € 300,00 opgebracht, dit bedrag wordt verdeeld over de Kaatsvereniging, de Voetbalvereniging en de Sportvereniging. Iedereen die ons heeft gesteund van harte bedankt.

Glasvezel in en om Achlum

Afgelopen week hebben alle inwoners in en om Achlum een brief in de brievenbus gehad van De Fryske Mienskip op glas. Het overviel ons wat. Zeker omdat wij al voor 3 juli moeten reageren. 

Veel inwoners zullen zich afvragen wat moet ik daarmee, ik heb een Ziggo kabel aansluiting en dat gaat toch goed? Anderen, vooral in het buitengebied, hebben een trage internet aansluiting via de al oude telefoonkabel en zouden graag een goede internet, telefoon en tv-aansluiting willen hebben. 

Over een glasvezel verbinding kan veel meer informatie tegelijkertijd worden verzonden dan over de bestaande coax kabel (Ziggo) of KPN ADSL kabel. Heb ik dat dan nodig? Op dit moment misschien nog niet, maar in de toekomst waarschijnlijk wel. Wanneer glasvezel nu niet wordt aangelegd zal dit, gezien de hoge aanlegkosten in landelijk gebied, waarschijnlijk in de toekomst ook niet gebeuren. 

De Provincie Friesland wil dat ook in de buitengebieden waar geen kabel aansluiting mogelijk is, snel internet mogelijk wordt gemaakt. Zij heeft miljoenen beschikbaar gesteld om snel internet in de buitengebieden te laten aanleggen. Maar dat is alleen bedoeld voor de buitengebieden en dus niet in de dorpskern. Het zou betekenen dat er straks misschien een glasvezelkabel wel door de dorpen gaat lopen naar het buitengebied, zonder dat de dorpen aangesloten worden. Dat is een gekke situatie. Daarom heeft de coperatie "De Fryske Mienskip op glas alles op alles gezet om ook de dorpen van glasvezel te laten profiteren.

Er zijn nu in de Waadhoeke twee aanbieders die in het buitengebied glasvezel willen aanleggen. Kabelnoord en De Fryske Mienskip op Glas, kortweg DFMopglas genoemd.

KabelNoord wil alleen in het buitengebied glasvezel aanleggen en start bij 60% deelnemers DFMopglas wil zowel in buitengebied als Achlum zelf glasvezel aanleggen. Als in het buitengebied 50% meedoet, dan starten ze de aanleg in het buitengebied. Als dat is bereikt én in Achlum doet 35% mee, dan start de aanleg in Achlum zelf. 

We hebben er als gemeenschap dus belang bij dat we DFM op glas steunen. Hierbij hebben we de grootste kans dat glasvezel wordt aangelegd. Immers als de ene inwoner voor DFMopglas en de andere voor KabelNoord kiest dan haalt geen van de aanbieders de 50 of 60%