Maatsklaverjassen
Startavond leiding Passage
De dartvereniging start weer
Kippenhok en konijnenhok te koop
Opbrengst collecte KWF
De gymnastieklessen zijn weer begonnen
De spokentocht is verplaatst naar 2 november
Glow in the dark themafeest

Aginda

de kopij voor het volgende Nijsfodsje inleveren voor Dinsdag 24 September.


Vrijdag 20 september is er weer maatsklaverjassen om 20.00 uur in de Singel.

Opgave kan tot donderdag 19.00 uur bij Wytske Vrieswijk Overal tel 641520, mail w.overal@hetnet.nl of via de app 0611801175.

25 september 2019: Startavond leiding Passage

Spreker: Dhr Witteveen

Onderwerp: Militair ceremonieel rond het koninklijk huis

Ook gasten zijn van harte welkom op onze startavond (ook mannen)

Begin oktober start dartverenging ‘ de Klamme Fust’ weer met de comeptitie. Nieuwe leden zijn van harte welkom ( vanaf 18 jaar) opgeven bij Jacobus de Boer : 0653647874

Te koop voor weinig geld! Kippenhok met uitloop en ren en een konijnenhok met uitloop en ren. Kom en zie en overtuig u zelf! De Wiske 1A Tel. O517641243 of 0613722439

De KWF collecte heeft opgebracht 477,52. Namens het KWF, alle gulle gevers en collectanten Tige Tank.

Sportvereniging Achlum

De gymnastieklessen zijn weer begonnen.Nieuwsgierig ? Kom gerust eens kijken of meedoen.

Ouderen-gymnastiek: elke dinsdagochtend om 10.00-11.00 uur

Damesgymnastiek: elke dinsdagavond om 18.30-19.30 uur

Jeugdgymnastiek: elke vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur: zie programma gymzaal.

Sporten kan in Achlum !


Bericht ACA: De spoken tocht van 26 Oktober is verplaatst naar 2 november 20:00.

Zaterdag 21 september organiseren wij het GLOW IN THE DARK thema feest met DJ PARTYROS. Entree 7,50 euro| Dorpshuis singel | Aanvang 20:30 tot 01:00 | Betalen met munten