Vliegtuigje vouwen gaat niet door
Programma V.V. Stormvogels '64
Bericht van Fam. de Vlas
Muziekvereniging "Wubbenus Jacobs" houdt aardappelactie
Stem op uw club bij de Rabobank
Bericht van Fam. de Boer
Verbouwingsplannen dorpshuis De Singel
ACA organiseert: Zoek de verschillen (zondag 25 oktober)

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor 27-10-20  voor 18:00. mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com


Berichten:


Vliegtuigje vouwen aanstaande a.s. 17 oktober gaat niet door i.v.m. met corona regels.


Datum     Begintijd Thuisteam Uitteam

24-10-2020 11:15 SJO Arum/Stormvogels '64 JO10-1 Jirsum JO13-1


Jan de Vlas


Ljouwert, 6 oktober 2020,Earehaach foar s heit Jan de Vlas, Ut namme fan alle bern fan e Flaaksskne wolle wy eltsenien tank betsjgje, foar it foarmjen fan in earehaach foar s heit nderweis nei syn lste rststee. Dat krige syn beslach frne sneon 26 septimber. Op s moed joech it in djippe yndruk dat der safolle minsken oan meidien hawwe. It hat s wier holpen om dizze fertrietlike omstannichens draachliker te meitsjen. Tank ek, foar alle roukaarten mei aardige wurden en oantinkens oer s heit. Wy hoopje no dat er yn t hjirneimels mar omraak sykje kin op e Elyseyske aaisikersfjilden. Tige tank! It is stil no yn e Flaaksskne!

Muziekvereniging "Wubbenus Jacobs" Arum houdt een aardappelactie in oktober. Bildtstar van de lokale boer! 10 kilo voor € 12,50 of 20 kg voor € 25,00. Betaling vooraf op NL27RABO 0132 1296 71 of contant aan de deur.Bestelronde 1: 1 t/m 16 oktober, thuisbezorgd op zaterdag 17 oktober. Bestelronde 2: 17 t/m/ 30 oktober, thuisbezorgd op zaterdag 31 oktober. U kunt uw bestelling opgeven bij Sophia Engelsma via 06-25085606 of wubbenusjacobs@hotmail.nl

Rabo ClubSupport investeert in lokale verenigingen.

Als lid van de Rabobank kunt u stemmen op Sportvereniging Achlum, dit kan nog t/m 25 oktober. Log in op de website van de Rabobank, klik op het kopje zelf regelen en daarna op mijn Lidmaatschap en via Rabo ClubSupport kunt u stemmen op de verenigingen uit Achlum. Elke stem is geld waard (€ 5,- vorig jaar).

Alvast bedankt !


Fam. de Boer

"Lns dizze wei wolle wy elkenien tank sizze foar alle moaie kaarten en freonlike wurden nei it ferstjerren fan Peta de Boer.

Alle leave ferhalen fan en oer us mem/ skuonmem en beppe. Se hat hjirre yn Achlum in protte foar in soad minsken dient

en dat krigen wy no wer werom.

Dat hat s krft en moaie herinnerings joent om wer troch te jaan, tige tank der foar !


It giet oan!

Het bestuur van dorpshuis de Singel heeft goed nieuws. De vernieuwingsplannen van het dorpshuis zijn eindelijk financieel rond. Het uitwerken en indienen van het vernieuwingsplan heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Maar met doorzettingsvermogen en (financile) steun van gemeente de Waadhoeke is het toch gelukt. Er is een vernieuwingsplan opgesteld, zodanig dat de duurzaamheid, uitstraling, inrichting en gebruikersgemak weer aansluiten bij deze tijd en Dorpshuis de Singel weer voor een groot aantal jaren mee kan. De volgende instanties willen we graag onder uw aandacht brengen, met hun financile steun is de uitvoering van het vernieuwingsplan haalbaar:

Gemeente Waadhoeke

VSB fonds

Oranje fonds

Vermilion

Provincie Frysln (Iepen Mienskip Fns)

Rabobank

Tijdens de jaarvergadering zijn de plannen nader toegelicht. De getoonde presentatie is binnenkort terug te vinden op onze website: www.dorpshuisdesingel.nl De planning zal er globaal als volgt uit komen te zien. Start werkzaamheden (fase 1) in en rond de gymzaal in week 45 (o.a. nieuwe kozijnen, ramen en multifunctionele vloer). Vanaf week 1 of 2 kan de gymzaal naar alle verwachting weer in gebruik worden genomen. In week 3 start de 2e fase van de uitvoering van werkzaamheden dan zullen diverse ruimtes binnen het dorpshuis onderhanden worden genomen zodat er een frisse uitstraling is die voldoet aan de gebruikersnormen van tegenwoordig. De verwachting is dat de 2e fase rond week 14 is afgerond. Het is de bedoeling dat de meeste klussen, in samenspraak met de bouwcommissie, door lokale bedrijven worden uitgevoerd. De bouwcommissie wordt vertegenwoordigd door: Jan Anema, Bert Faber, Jelmer Bruinsma en Danille de Bruin. De bouwcommissie verwacht weer een beroep te kunnen doen op vrijwilligers die af en toe een dagdeel kunnen helpen. Meld u/je aan bij iemand van de bouwcommissie, zonder de hulp van vrijwilligers kunnen we niet! Uiteraard hopen we op uw begrip als u tijdelijk geen beroep op de gymzaal en/of vergaderzaal kunt doen. Met een bezoekje aan het dorpshuis of via diverse mediakanalen kunt u de verbouw volgen. "Graach oant sjen met een hartelijke groet van het bestuur dorpshuis de Singel/bouwcommissie

Zoek de verschillen
Zondag 25 oktober 14:00
Zoek de verschillen vanuit je voortuin! Tussen 14:00 - 15:00 zullen 3 verschillende fietsen in 3 rondes een route afleggen door Achlum. Je kan de verschillen per ronde na afloop doorgeven aan de organisatie via WhatsApp of inleveren op een briefje bij het ACA. Dit kunnen meerdere verschillen zijn per ronde.

De route door het dorp wordt nog samengesteld en is afhankelijk van het aantal deelnemers. Doe je mee? Geef je dan op per adres voor 20 oktober bij Jouke, Meiny of Mark.

Jouke: 06-52723153
Mark: 06-50990774
Meiny: 06-29392450

Er is een prijs voor de winnaar!