Programma V.V. Stormvogels '64
Frijheidsfair
Bericht van Sinterklaas
RABO Clubsupport
Woonvisie Waadhoeke

Aginda

De kopij voor het volgende nijsfodsje inleveren voor 24-11-20  voor 18:00. mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

De kopij voor de volgende dorpskrant moet worden ingeleverd voor 06-12-20 

op Toldijk@home.nl


Datum     Begintijd Thuisteam Uitteam

7-11-2020 11:15S JO Arum/Stormvogels '64  JO13-1Workum JO13-1

ACA

Alle activiteiten die het ACA dit jaar nog op de planning staan gaan niet door ivm Corona, de speurtocht van 22 november word verplaatst naar 2021.

FrijheidsFair

De FrijheidsFair van 12 september j.l. heeft een bedrag van Euro 838,45 opgebracht. Dit gaat naar het Peace Pastries Project van Stichting Perichoresis in Griekenland, een project voor vluchtelingenvrouwen om hun toekomstperspectief te vergroten. Met dank aan Passage en een ieder die deze dag tot een succes heeft gemaakt!

Bericht van Sinterklaas


De intocht van Sinterklaas,

Heeft door Corona gevolgen voor de oude baas.

Sint laat weten,

Dat gezamelijk welkom heten,

Dit jaar niet zal gaan,

Omdat we niet met z'n allen in de Singel mogen staan.

Maar niet getreurd, 

Want ieder kind komt aan de beurt,

Hij ziet ze op school en in de klas,

Dan is Sint reuze in zijn sas! 

Voor alle kinderen die niet in Achlum naar school gaan of (nog) niet naar de peuters gaan, wil Sint ook een aardigheidje mee nemen.

Meld je kind voor 20 november aan bij 0614153734. Graag met naam, adres en leeftijd.


Rabo ClubSupport

De Rabo ClubSupport heeft voor de Sportvereniging € 315,80 opgeleverd.

Bedankt voor jullie stemmen.

De jaarvergadering die gepland stond op 25 november gaat zoals het nu staat niet door, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen wordt gekeken of er alsnog een jaarvergadering in 2020 wordt gepland.


Woonvisie Waadhoeke 

In onderstaand bericht vraagt de gemeente Waadhoeke inwoners mee te denken over wat nodig is in Achlum op het gebied van woningbouw en volkshuisvesting. Dit is van groot belang voor de toekomstige ontwikkeling van Achlum. Wil je mee denken of heb je al ideeėn geef je dan op via achlum@hotmail.com zodat we met een goede afvaardiging met de gemeente in gesprek gaan.   

De gemeenteraad van Waadhoeke stelde voor de zomer de woonvisie Waadhoeke 2020 – 2030 Samen Sterk vast. Hierin staat in hoofdlijnen hoe de gemeente in de toekomst wil omgaan met woningbouw en volkshuisvesting. Er is meer nodig dan een prettige woning om fijn te kunnen wonen. De gemeente gaat (digitaal) met alle dorpen en wijken in gesprek over welke behoeften er zijn zowel op fysiek als sociaal gebied. Zo komt er voor elk dorp en elke wijk een ontwikkelplan voor de toekomst. De gesprekken worden vanaf december ingepland. 

Maatwerk per dorp en wijk vormt de basis van de dorpsgesprekken. Daarom gaat de gemeente met alle dorpen en wijken in gesprek. Vanwege het coronavirus vinden alle gesprekken digitaal plaats. In de komende weken worden alle gesprekken ingepland; de dorpen en wijken kunnen daarover bericht verwachten.  In overleg met dorpsbelangen moet een goede afvaardiging uitgenodigd worden. Vanuit de gemeente worden de gesprekken gevoerd door een adviseur Omgeving en een dorpencoördinator. Daarnaast sluit ook een medewerker aan van woningcorporatie Wonen NWF of woningcorporatie Accolade.  

Zij voeren de gesprekken op basis van een vaste agenda. Daarbij komen onder andere de trends en ontwikkelingen, zoals bevolkingsprognoses, ontgroening en vergrijzing aan de orde. Ook wordt een handige fact-sheet per dorp gemaakt, waarin duidelijk wordt wat er nu allemaal al in het dorp aanwezig is. Uiteindelijk is het de bedoeling om een ontwikkelplan per wijk of dorp te maken over wat er nodig is om in de toekomst prettig te kunnen blijven wonen. De ontwikkelplannen vormen de basis om samen met de dorpen tot afspraken te komen over wat we nu gaan doen, in de toekomst gaan doen en soms ook niet gaan doen.  De ambitie is om de ronde dorpsgesprekken in het voorjaar van 2021 af te ronden. Of er behoefte is aan een vervolggesprek, wordt per dorp en wijk bekeken. De vorm van een tweede gesprek zal maatwerk zijn.