Er is deze keer geen Nijsfodsje.
Nieuwe inleverdatum voor het nijsfodsje wordt 9 februari 18.00u op mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com
en de inleverdatum voor de dorpskrant is 6 februari op mailto:toldijk@home.nl