4 Mei 2021
Bedankje fam. Hansma
Sport in Achlum enquête
Nieuws van Sportvereniging Achlum
Dorpshuis weer open

Aginda

Let op de eerste volgende kopij is over 3 weken. 

Inleveren voor 22-06-21  18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

De kopij voor de volgende dorpskrant Op`e Hichte inleveren voor 27 juni , graag via de mail toldijk@home.nlBerichten


4 mei 2021 

De kranslegging bij het monument aan de kerk heeft dit jaar in besloten kring plaats gevonden. Rond 10 uur legden wethouder Caroline de Pee, Sjoerdje Anema en twee vertegenwoordigers van dorpsbelang namens het dorp een krans bij het monument. We hopen dat we volgend jaar weer samen kunnen komen om op gepaste wijze de herdenking te houden.
Op de plaquette staan de namen van Jan. A v.d.Pol, Atze. J. v.d. Pol, Gerrit Abma en Monze de Boer. Dorpsbelang zou graag wat meer van deze mensen willen weten. Wie kan ons meer informatie verschaffen? 


Bedankje

Wij willen iedereen bedanken voor de vele felicitaties die wij mochten ontvangen

bij ons 60 jarig huwelijks jubileum.

Een vriendelijke groet van Willem en Tjitske Hansma, Almenum , Harlingen

 

Sport in Achlum

Welke sporten doen inwoners van Achlum? Waar hebben zij nog meer behoefte aan? Help ons mee om antwoord te vinden op deze vragen! Vul de enquête op www.achlum.info in, het duurt hooguit 5 minuutjes en is voor alle inwoners van Achlum vanaf 12 jaar.


Nieuws van Sportvereniging Achlum

De gymnastieklessen zijn gelukkig weer begonnen, de gymvloer is vernieuwd en ook is er nieuw materiaal aangeschaft.

Bij de jeugdgroep (vanaf 3 jaar en groep 1 en 2) kunnen nog kinderen bij. Lijkt het je leuk om te gymmen kom dan vrijdags van 13.30-14.30 uur in de gymzaal van Achlum.

Sportieve groet van het Bestuur Sportvereniging Achlum


Beste dorpsgenoten, vanaf 5 juni aanstaande is het weer toegestaan dat het dorpshuis open gaat. Echter zitten we dan nog volop in de afronding van de verbouwing van het dorpshuis. Zoals jullie in de bijgevoegde uitnodiging kunnen lezen staat voor 12 juni de opening gepland. Het dorpshuis gaat die dag na de inloop om 16.00 uur open met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen.