Bericht van het gebiedsteam
Bedankje van Andries en Iris
Poiesz actie weer van start

Aginda


Kopij volgende editie: 01 Maart voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com
de kopij voor de volgende dorpskrant moet worden ingeleverd voor: 20 februari

Op emailadres mailto:Toldijk@home.nl


Berichten


Beste bewoners van Achlum,

Het gebiedsteam Waadhoeke (locatie Franeker) gaat vanaf nu weer op iedere eerste woensdag van de maand spreekuur houden in het dorpshuis "De Singel”.

Dit betekent dat we er zijn op 2 maart, 6 april, 4 mei, etc.

Het gebiedsteam is er voor alle inwoners tussen de 0 en 110 jaar, vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over opvoeden, wie regelt welke hulp, financiėle vragen, mantelzorg, hulpmiddelen, hulp in de huishouding of zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving.

Als er spreekuur is zult u een gebiedsteammedewerker treffen. U treft dan Albert Tilma. Albert werkt al een tijd in het gebiedsteam en kan u meteen helpen of de juiste weg wijzen.

Het spreekuur is van 10.30 uur tot 12 uur. Mocht dit u niet schikken dan kunt u ook bellen met het gebiedsteam, telefoonnummer 0517-380357.

U bent van harte welkom! Albert TilmaBedankje

Wij willen iedereen graag enorm bedanken voor alle felicitaties, kaartjes, bloemen en cadeaus. Wij hebben er enorm van genoten!

 

Groetjes van Andries en Iris

 

Poiesz actie


De Poiesz geeft in de periode van 14 februari t/m 10 april 2022 weer jeugdsponsormunten uit voor winst voor onze clubs.

Hoe meer munten we verzamelen, hoe meer sponsorgeld wij ontvangen!! Er zijn dit jaar maar liefst 3 spaarkokers voor Achlum bij de Poiesz.

In Franeker bij het Sjūkelān staat de koker voor de VV STORMVOGELS ’64, in Witmarsum staat de koker voor de KV ACHLUM en in Harlingen staat de koker voor de SPORTVERENIGING ACHLUM. Elke vrijdag vanaf 16.30 uur komen de jeugdleden bij u langs met de muntjesaanbieding van die betreffende week. Dit is gebak/koek of fruit. Je kunt de aanbieding ook bestellen bij Saskia Lageveen 06-42604805. Je kunt muntjes uit andere filialen t/m 9 april inleveren bij de familie Talsma op het Jonkerschap 15. Die worden dan over de 3 clubs verdeeld. Namens de sportclubs van Achlum, alvast heel hartelijk bedankt!!!!