Te weinig leerkrachten
Opvang vluchtelingen
€ 200,- energietoeslag
Samen eten in het dorpshuis

Aginda


Kopij volgende editie: 29 Maart voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com

Berichten


Beste ouders, inwoners en betrokkenen van Achlum,

 Wellicht heeft u het in de media meegekregen: er is een groot tekort aan leerkrachten en pedagogisch medewerkers.
Tot op heden hebben we het bij ziekte op school heel goed kunnen opvangen door af en toe een klas door te schuiven naar een andere leerkracht of een leidster van de BSO extra inzetten.
Het is helaas niet gezegd dat dit altijd lukt en daarom willen we onderzoeken of er een mogelijkheid is om een soort ‘nood-invalpool’ te formeren. Het zou mooi zijn als we hierdoor de leerlingen elke dag op school kunnen blijven ontvangen. Bent u in het bezit van de juiste papieren voor leerkracht/docent of pedagogisch medewerker of kent u iemand die deze papieren heeft? Heeft u zin en tijd om in geval van nood een klas of bso-groep op te vangen, geef dit dan door aan Brenda Oostra, directeur van it iepen finster.

b.oostra@cbo-nwf.nl of 0517-641424. Mocht u hierover vragen hebben of meer informatie willen, neem dan ook gerust contact op met Brenda Oostra. Namens de oudergeleding van de  IKCraad van it iepen finster


Opvang vluchtelingen


Op woensdag 9 maart kreeg bestuur Dorpshuis de vraag van de gemeente Waadhoeke of de Singel beschikbaar is voor vluchtelingen opvang. Het bestuur Dorpshuis heeft dit toegezegd. Vrijdag kwam daar de bevestiging vanuit de gemeente. Zondag lag de informatie brief opvang vluchtelingen al bij alle dorpsbewoners in de brievenbus. En woensdag 16 maart gaan de voorbereidingen al van start. Er is volop contact met de gemeente.
De vaart zit er goed in!

In verband met de voorbereidingen heeft de gemeente vanaf woensdagmiddag 16 maart de gymzaal en de vergaderzalen beschikbaar. Het stembureau zal gewoon aanwezig zijn.
Na woensdag 16 maart kunnen de gymzaal en de vergaderzalen niet meer geboekt worden.  Alle geplande activiteiten zijn/worden in overleg ergens anders gepland. De meeste activiteiten kunnen in het cafe plaatsvinden.
Met de overige activiteiten wil de gemeente ons eventueel helpen. Financiële compensatie is dan mogelijk.

De gymzaal zal worden gebruikt als slaapgedeelte. De vergaderzalen worden gebruikt als woonkamer. De keuken zal gebruikt kunnen worden voor kleine dingen. De gemeente regelt het eten in eerste instantie vanuit een centraal punt. Ook zal er dag en nacht toezicht zijn vanuit de gemeente.   ( bericht gaat verder op de achterkant )

Het cafe gedeelte blijft voor het dorp Achlum de gehele week beschikbaar.

Toegang via de normale ingang.

Sluitingstijden worden wel iets aangepast;

  • zondag t/m donderdag is sluitingstijd 23:00 uur
  • vrijdag en zaterdag is de sluitingstijd 00:00 uur

De schoonmaak gaat voor het cafe, keuken, toilet en foyer gedeelte gewoon door.

De gemeente zorgt voor de schoonmaak van de overige ruimten.

Voor de vluchtelingen is de toegang via de gymzaal.

Zoals de gemeente ook schrijft, zal er op bepaalde momenten hulp nodig zijn van vrijwilligers. Dit zal vanuit een centraal punt door de gemeente worden geregeld.

Zie bijgesloten flyer!

Doordat het allemaal snel geregeld moet worden, zijn er vele dingen nog niet/ niet helemaal duidelijk. We moeten alles maar per moment bekijken en daarop anticiperen.

De geluiden die wij vanuit het dorp horen zijn allemaal erg positief!

We hopen dat we met elkaar een fijne opvang kunnen regelen.

 

€ 200,- Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Inwoners van Waadhoeke met een laag inkomen kunnen €200,- ontvangen van de gemeente. Deze Energietoeslag is een tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. De Energietoeslag is vanaf nu aan te vragen. De Energietoeslag is bedoeld voor inwoners van 18 jaar en ouder met een inkomen rond het sociaal minimum. Hoe hoog het inkomen precies mag zijn, hangt af van de persoonlijke situatie van de inwoner. Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag kan iedereen zien hoe hoog het inkomen mag zijn en welke andere voorwaarden gelden voor de Energietoeslag. Aanvragen en uitbetaling: Inwoners met een bijstandsuitkering die voldoen aan de voorwaarden, krijgen de Energietoeslag automatisch uitbetaald. Alle andere inwoners met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen bij De Dienst Noardwest Fryslân. Het aanvraagformulier staat op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag of is op te vragen via 0517-380 200. Kabinet stelt geld beschikbaar: Door de fors gestegen energieprijzen komen veel mensen met een laag inkomen in financiële problemen. Het kabinet stelt via de gemeenten geld beschikbaar om deze inwoners tegemoet te komen. De Dienst Noardwest Fryslân zorgt namens de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke voor de uitbetaling van de Energietoeslag. Financiële hulp: Voor verdere financiële vragen of hulp kunnen inwoners contact opnemen met het Gebiedsteam van Waadhoeke: 0517 - 380 357.


samen eten in het dorpshuis op 22 maart

Het dorpshuis blijft open voor het "samen eten”. Het verrassende drie gangen diner staat op 22 maart weer voor u/je klaar. Alle Achlumers zijn welkom! Het dorpshuis is vanaf 17.30 uur open. We eten om 18.00 uur. De kosten zijn € 15,00 p.p. Als u/je mee wilt eten op 22 maart, meld u/je dan uiterlijk vrijdag 18 maart aan bij Lenie Polderman, telefoon 0517-642310 of per e-mail l.j.polderman@home.nl. De volgende data voor het "samen eten” zijn 19 april en 31 mei.