Fietsen op maandagavond
E-chopper rijden verplaatst
Dorps bbq
Bericht van Henk Sloots
Seniorenreisje

Aginda


Kopij volgende editie: 10 Mei voor 18:00 mailto:NijsfodsjeAchlum@outlook.com


Berichten

Fietsen op maandagavond start weer op 2 mei a.s.

Al een aantal jaren wordt er door een clubje op maandagavond gefietst. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsten. Meestal fietsen we een rondje van 25-30 km afhankelijk van de weersomstandigheden. We verzamelen bij de bushalte op het Jonkerschap en vertrekken om klokslag 19:00 uur. Hopelijk tot ziens op de maandagavonden. Renske Miedema


E-chopper rijden

In verband met andere activiteiten waren er voor zondag 15 mei te weinig deelnemers.

De nieuwe datum is: 22 mei 2022 Laat het uiterlijk voor 8 mei weten aan één van de ACA leden of je deelneemt! De tocht zal wederom in de omgeving van Makkum of Gaasterland gereden worden. Mochten er minder dan 10 opgaven zijn, dan gaat het helaas niet door.


Dorps bbq


Zaterdag 4 juni vanaf 17.00 uur organiseert het ACA weer de jaarlijkse dorps BBQ

met zanger Gaatze Bosma Geef bij opgave je keuze door, opgave t/m zaterdag 28 mei d.m.v. een berichtje naar één van de ACA leden.

Wil je niet mee barbecueën dan is de entree €5,00 in verband met de muziek.

BBQ pakket prijzen zijn p.p. en is inclusief entree (muziek), salade en stokbrood:
- BBQ-pakket standaard €12,50: Varkenssaté 3 stokjes, Hawaii spies, sjasliek en hamburger.
- BBQ-pakket top  €15,00: Gemarineerde karbonade, varkenshaassaté, shaslick, kip-drumstick en voorgebraden hamburger.
- BBQ-kinder-pakket €7,50: BBQ worstje, kids-spies en hamburger.
- BBQ- vegetarisch pakket €12,50: Vegetarische shaslick, vegetarische hamburger, groente burger en wrap met kruidenkaas.


Telefoonnummers ACA leden voor opgave activiteiten:
- Mark: 0650990774
- Meiny: 0629392450
- Jouke: 0652723153


Beste Achlumers,

Ik ben Henk Sloots uit Ried en ik ben bezig een boek te schrijven over de aanslag op Griet Sinnema, een boerendochter uit Ried die fout was in de oorlog. Haar ouders, Sjouke Sinnema (1897-1965) en Griet Sinnema-Boschma (1900-1992) waren ook fout en moesten na de oorlog hun boerderij in Ried daarom opgeven. Van 1949 tot 1963 hebben ze toen gewoond op een boerderij onder Achlum, aan de Arumervaart, halverwege tussen Achlum en Arum.

Ik zou graag willen weten of er in Achlum nog mensen zijn die hen hebben gekend, of er bijvoorbeeld als arbeider hebben gewerkt en die nog iets over hen kunnen vertellen. Was hun achtergrond in Achlum bekend?

Verder heb ik nog een tweede vraag, die ik mede stel namens het Fries Museum. In Achlum was het verzet heel actief, onder andere met wapendroppings. De parachutes waaraan die wapens naar beneden kwamen, werden soms vermaakt tot trouwjurken. Zo weet ik dat Rikus de Vries, een zoon van de Achlumer turfschipper Cornelis de Vries (Knilles en Murkje) op 2 mei 1945 trouwde met de dienstbode van dominee Boerlijst, waarbij zij zo’n jurk droeg van groene zijde, die gemaakt moet zijn door de gezusters Tanja. Deze jurk zou door meer bruiden uit het dorp zijn gebruikt. Het Fries Museum wil hierover heel graag meer weten en het allerliefst zo’n jurk lenen voor een in voorbereiding zijnde tentoonstelling over jurken ‘met een verhaal’.

Als u kunt helpen, bel me dan op 0517-269509, of mail naar henksloots@riedex.nl

Of zeg het anders tegen Rennie van Dijk, dan zorgt die wel dat het mij bereikt.

Rikus de Vries en Annie van Loevesijn op 2 mei 1945 op het bordes van het Martenahuis in Franeker. Toen ze boven op het bordes stonden, moet het publiek geroepen hebben: "Springen, Annie!”

Senioren reisje

Na 2 jaar corona willen we de activiteiten  voor de senioren weer oppakken.

Om alvast te noteren. Woensdag 8 juni willen we met de bus een dagje  naar TEXEL.  De dag is ongeveer van 9 tot 17.00u Kosten zijn  30 euro p.p.  Dit is incl, boot, bus en de lunch. Inklapbare rolstoelen en rollators kunnen mee. Je kunt je alvast opgeven bij Jetty Dijkstra tel 06-14153734 ook voor vragen kun je  bij haar terecht. Verdere info volgt via het nijsfodsje. Namens de seniorenwerkgroep Jetty Dijkstra, Thea Fennema en Rennie van Dijk