Activiteiten Comité Achlum (ACA)

Activiteiten Comité Achlum (ACA)

Het Activiteiten Comité Achlum bestaat sinds de komst van het nieuwe dorpshuis in 2004. De commissie is voortgekomen uit de voormalige Oranjevereniging, die vanaf 1946 de Koninginnedag, de dodenherdenking en het dorpsfeest organiseerde.

Het comité organiseert diverse activiteiten voor alle leeftijden, uiteenlopend van een lezing in het dorpshuis tot een kanotocht of een excursie. Jaarlijks terugkerende festiviteiten zijn koninginnedag, St. Maarten en de intocht van St. Nicolaas Eens in de vijf jaar wordt er een dodenherdenking georganiseerd.

Het jaarlijkse dorpsfeest vraagt veel organisatie. Daarvoor is een aparte groep mensen actief.

De ACA fungeert als onafhankelijk bestuur onder de Stichting Dorpshuis Achlum en bestaat uit 7 leden:

  • Jouke Smitstra (voorzitter)
  • Peter Yntema (penningmeester)
  • Mark Reinsma
  • Pietie Oevering
  • Ineke van der Tol
  • Rients Oosterhaven
  • Willem Miedema
  • Clarinda de Jager
  • Diana van der Tol

Zie ook: