30 km gebied

Reacties op presentatie plannen 30km gebied d.d. 27 mei 2015

De projectleiding heeft naar aanleiding van de reacties door bewoners van Achlum aan alle betrokkenen een reactie gestuurd.
De reacties van deze inloopmiddag zijn te downloaden door op   Download  te klikken

 

Categoriseringsplan en 30 km gebied

Begin januari heeft het dorpsbelang het categoriseringsplan van Franekeradeel ontvangen. Daarin staat welke wegen 30, 50, 60 of 80 km/uur worden. Ook voor Achlum zijn plannen ontwikkeld. Op basis van de voorstellen en opmerkingen van bewoners voor de dorpsvisie heeft het dorpsbelang wijzigingen voorgesteld. Hieronder vindt u beide varianten.

Wilt u reageren op het plan of de reactie van het dorpsbelang daarop? Dat kan via de mensen van het dorpsbelang of via info@achlum.info .

 

De door Franekeradeel voorgestelde situatie

 

De door Franekeradeel voorgestelde situatie (categoriseringsplan 2008-2016)

 

Het geplande 30 km gebied valt binnen de zwarte lijnen. Twee van de poorten waar het 30-km gebied begint liggen gepland op het Jonkerschap bij de brug en bij de inrit naar het dorpshuis. Een derde poort is gepland waar nu het verkeerseilandje ligt op de kruising Jister/Monnikenweg. Binnen het 30 km gebied worden punaises (bobbels in de weg) gelegd om de automobilist af te remmen.

 

Het zuidelijke stuk Monnikenweg en het Jonkerschap onder langs de kerk blijven 50 km gebied. In de Monnikenweg is wel in een 50 km poort voorzien zodat het verkeer minder snel het dorp in rijdt.

 

Op de Jister worden door de ondernemers die er hun bedrijven hebben gevestigd 2 verkeersremmers gemaakt. 1 voor de brug (een drempel) en 1 midden in de Jister (een plat wegvlak van afwijkend materiaal).

 

Het valt op dat er in bovenstaand plan aan de kant van Harlingen niet in een poort is voorzien. De verkeersremmer die de ondernemers bouwen is een drempel, geen poort, dus hier moet waarschijnlijk ook in dit plan nog in een poort worden voorzien?

 


 

Knelpunten die de bewoners op willen vangen

 

1. Op de doorgaande weg door Achlum wordt te hard gereden. Aan de kant van Hitzum zit reeds een sluis met een lichte verkeersremmer. Daar kan men echter ook probleemloos met 80 overheen. Dus als er geen tegenliggers waar men voor moet stoppen is de remming beperkt. Het is wel een duidelijke overgang van het open land naar de kom. Men zou binnen de kom wel graag een schelpenpad hebben om naast het wegdek te kunnen lopen.

 

2. Aan de kant van Harlingen komt men iets minder hard het dorp binnen omdat de weg in een bocht ligt. Er lopen regelmatig wandelaars een rondje door het bos dus er wordt vaak overgestoken. Nu loopt men nog langs de weg, maar binnen afzienbare tijd leggen de ondernemers een voetpad aan van de brug tot aan garage Postma. Daar kan men oversteken naar het schelpenpad.

 

3. Vanaf Arum komt men vrij hard het dorp binnen; de bebouwde kom begint vlak voor de eerste huizen. Het kruispunt Monnikenweg/Jister/Jonkerschap is een rommelig kruispunt. Het blijkt erg uit te nodigen om binnendoor te steken, het maakt niet uit van welke kant men komt. Je hoeft er maar een uurtje te staan om alle varianten van het afsnijden van de bocht te zien.De overgang van het asfalt naar de klinkers net binnen de bebouwde kom geeft veel trilling wanneer vrachtwagens er over komen, mede omdat ze daar nog snel rijden en in de remmen gaan. Wellicht dat de 50 km poort dit al opvangt. Door dit stuk weg ook binnen het 30 gebied op te nemen lost dat zichzelf zeker op. De vraag is of de drempel die er veelal voor in de plaats komt niet voor hetzelfde probleem gaat zorgen.

 

4. In het voorstel van de gemeente komen een paar poorten vrij dicht tussen de bebouwing te liggen: op het Jonkerschap en op de Monnikenweg. Een poort is vaak een combinatie van versmalling en een drempel. Door de poorten meer aan de rand van het dorp te plaatsen wordt trilling door vrachtauto’s op de drempel minder bezwaarlijk.

 

 

 

Voorstel van de bewoners

(Zie ook de figuur verderop voor de details).

Het hele dorp binnen de bebouwde kom 30 km gebied maken. Daarbij is ingecalculeerd dat de bebouwde kom grens op de Jister zal worden verplaatst naar de brug. Op het Jonkerschap komen punaises in plaats van poorten. Op de Monnikenweg kan een punaise worden bespaard. Ook het aantal punaises in de nieuwbouw zou mogelijk minder kunnen.

 

Een knelpunt in deze versie is de overgang van 80 km gebied (buitenweg) naar 30 km gebied (bebouwde kom) zonder de tussenliggende 50 km zone zoals deze wel in het categoriseringsplan bestaat. Deze overgang mag wettelijk niet. Rond bijvoorbeeld Arum is dat opgevangen door een meter of 200 voor de grens van het 30 km gebied een 60 km gebied als overgang in te stellen. Dit lijkt ons in de  situatie rond Achlum ook mogelijk. De weg richting Harlingen wordt een 60 km weg, dus aan die kant lost dat probleem zich vanzelf op. De weg naar Arum kan bij het begin van de beplanting overgaan in 60 km, dit is al een natuurlijk aanwezige visuele overgang. Aan de kant van Hitzum zijn geen natuurlijke overgangen maar zijn ook geen bezwaren denkbaar om 200m. eerder een 60 zone in te stellen.

 

Kosten

Het voorstel van de bewoners brengt geen extra kosten met zich mee. Het aantal grote ingrepen wordt niet vergroot, mogelijk zelfs verkleind.

 

Punt van aandacht

Achlum is mooi omdat het een oud dorp is en de wegen nog uit oude klinkers bestaan. De bewoners hechten waarde aan het oude karakter. Veel wegaanpassingen hebben tot gevolg dat er allerlei bontgekleurde wegvlakken liggen van materialen die niet in een oud straatbeeld passen. De verkeersremmers moeten opvallen, daar zijn ze voor, maar niet meer dan nodig het aanzicht verstoren. 
  

De door de bewoners op basis van de dorpsvisie voorgestelde variant


 

In de dorpsvisie stellen de bewoners voor het 30 km gebied uit te strekken over de gehele bebouwde kom, dus ook het stuk Jonkerschap langs de kerk en de entree aan de kant van Hitzum. In detail stellen we de volgende maatregelen voor.

 

  1. Een 30 km poort aan de kant van Hitzum waar nu de huidige verkeersremmer ligt.

 

  1. Een 30 km poort bij de brug aan de kant van Harlingen waar nu de verkeersremmer van de ondernemers staat gepland. Motivatie: er wordt veel gewandeld en overgestoken door het naastgelegen bosje. Ook vanaf die kant moet dus uniform met de andere kanten een poort liggen om duidelijk te maken dat de Jister bij de dorpskern hoort.

 

  1. Een 30 km poort aan de kant van Arum ter hoogte van de huidige grens van de bebouwde kom.

 

  1. Het huidige "eiland” op het kruispunt Monnikenweg/Jonkerschap behouden en op de kruising Monnikenweg/Jister een punaise plaatsen zodat het visueel meer duidelijk wordt wanneer men binnendoor afsnijdt

 

  1. Een schelpenpad langs de Monnikenweg en parkeergelegenheid voor auto’s tussen de bomen in de binnenbocht uitbreiden en verharden (daar wordt nu ook reeds geparkeerd).

 

In de door de bewoners voorgestelde variant wordt het probleem van de bewoners aan de Monnikenweg beter opgevangen. In de door de gemeente voorgestelde variant is daar geen snelheidsaanpassing voorzien, dus moet men dan nog lopen op een weg waar 50 kan worden gereden. Verder wordt in dit voorstel voorkomen dat binnen de historische dorpskern meerdere poorten moeten worden gebouwd. Dat is niet bevorderlijk voor het aanzicht en het uitzicht van de omringende bewoners en de overlast door passerende vrachtauto’s. Het komt de duidelijkheid ten goede dat gewoon alle wegen binnen de bebouwde kom 30 km weg zijn en dat daar geen verder onderscheid is. Het is realiteit dat langs de kerk de 30 wel zal worden overschreden. Maar nu wordt daar de 50 overschreden, dus het heeft wel een remmend effect, en dat is het einddoel (ter vergelijking: in Arum word vaak sneller gereden dan 30, maar niet meer zo snel als voorheen).

 

 

 

Dorpsbelang Achlum,

10 februari 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    terug