Verkeersplan

 

Ontwerp ”Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Franekeradeel 2007”


Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan Franekeradeel 2007 (GVVP 2007) is een beschrijving van een samenhangend verkeers- en vervoerbeleid voor de gemeente Franekeradeel, waarin een visie is opgenomen voor de thema’s wegen, openbaar vervoer, fietsers, voetgangers, parkeren goederenvervoer en scheepvaart met concrete acties voor de korte termijn en een visie voor de lange termijn (2020). Deze visie voor de lange termijn bevat aanbevelingen die in 2010 of later omgezet kunnen worden in concrete acties.


U kunt het ontwerpplan inzien via de onderstaande linken:Ontwerp GVVP 2007
Bijlage: ontwerp fietsnetwerk Franeker
Bijlage: ontwerp fietspadenplan buitengebied Franekeradeel 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    terug