Petra ten Katen

Onderstaand artikel stond op 5 september in huis-aan-huis blad Franeker Courant

door Mirjam de Klerk

Kunst in de Kelder

Petra ten Katen voorziet muren van tekeningen

 

FRANEKER - Gekleed in een kaftan, doekje om de haren is Petra tenKaten begonnen met het maken van tekeningen op de muren in het keldertje van het theehuisje op het bolwerk. De hele zomer zitten er bij toerbeurt kunstenaars in dat huisje, in juli was dat Petra. Ze hoopt dat haar 'kelderkunst' voltooid kan worden.

"Er komen hier niet veel mensen langs en dan zit je de hele middag maar te wachten. Toen ik dat keldertje zag en de oude verweerde muren, besloot ik daar op te gaan tekenen. Vocht en ouderdom hebben die muren nogal aangetast waardoor ,er allerlei vormen zijn ontstaan die nu als basis voor mijn tekeningen dienen. Zo ontstondengezichten, allerlei dieren. Mensen die hier komen vinden het leuk steeds meer te ontdekken".

De sfeer van het keldertje, de in zwart en grijs uitgevoerde muurtekeningen: het heeft iets sinisters, maar het doet ook denken aan de duizenden jaren oude grottekeningen in Frankrijk. Petra heeft nu plaats moeten maken voor een andere kunstenaar, Jaap van Dijk,maar toch zou ze de muurtekeningen graag af willen maken. "Een ander zou dat ook kunnen doen. maar dan wel met behoud van dezelfde sfeer en onder mijn regie. En als de muren klaar zijn, zou je misschien nog objecten aan het plafond kunnen hangen en zoals een bezoekster voorstelde: dierenvellen op de vloer leggen. En dan: regelmatig openstellen voor publiek".

In de ruimte boven de kelder hing ander werk van Petra. Zoals tekeningen van· hoofden waar iets aan is toegevoegd, waardoor er een verhaal ontstaat. "Dat doe ik niet bewust, want ik teken en schilder heel intuļtief. Wel altijd menselijke figuren, maar vaak krijgen ze iets demonisch. Dat zie je ook in de kelder". Zowel voor de muur als haar tekeningen op papier gebruikt Petra meerdere materialen: krijt, vaseline, houtskool, kwastreiniger, bleekmiddel. Daardoor ontstaan bijzondere effecten. "Sinds ik een digitale camera heb fotografeer ik veel en dan ontstaan er soms beelden die heel verrassend zijn. Die kan ik dan weer gebruiken voor mijn tekeningen en schilderijen. Ik vind het leuk steeds nieuwe dingen te doen".

Petra ten Katen werd opgeleid aan de Kunstacademie in Den Haag, maar groeide als kind op in Hattem. Als volwassene kwam ze daar weer even terug. "Ik kon daar een ruimte huren op de stadsmuur die ik als atelier gebruikte. Qua sfeer doet dat aan dit theehuisje denken".

Ze heeft door het hele land gezworven, onder andere in Drente in een woonwagen gewoond, maar na de .geboorte van haar dochter, zo'n vierjaar geleden, kwam ze in Achlum terecht. "Hier zijn de huizen nog betaalbaar". Twee jaar geleden is ze in Leeuwarden een deeltijd opleiding gaan volgen voor Beeldende Therapie en in november studeert ze af.

Tijdens haar stages kwam ze erachter welke positieve effecten creatief bezig zijn op bijvoorbeeld autistische kinderen heeft en ze hoopt dergelijk werk straks te kunnen gaan doen.

Petra is lid van Facit, de kunstenaarsvereniging in Franekeradeel en zal ook meedoen aan de groepstentoonstelling in de Franeker Martinikerk van 5 tot 30 september.

 

 

Uit bovenstaande muurschildering zijn onderstaand vergrotingen te vinden.

 

 

 

 

 

 

 

    terug