Uitnodiging 1e infoavond

Conventie van Achlum

 

 

Beste Achlumers,

 

Het Dorpsbelang, Achmea en Campagnebureau BKB treffen voorbereidingen voor een conventie in Achlum. Daarover is binnenkort een informatieavond en via deze brief krijgt u de eerste informatie.

 

Achtergrond

In 1811 richtte Ulbe Piers Draisma de waarborgmaatschappij ‘Achlum’ op. Negenendertig boeren en notabelen verzekerden hun bezit tegen brand in een zogenoemde “onderlinge” onder leiding van Draisma. Deze waarborgmaatschappij stond aan de basis van de hedendaagse verzekeraar Achmea. Ter ere van haar 200-jarig bestaan wil Achmea in mei 2011 een grote conventie organiseren over de toekomst van Nederland. Waar kan dat nu beter dan op de plek waar het allemaal met Ulbe Piers Draisma begon: Achlum.

 

De dag, 28 mei 2011

Achmea wil graag, in samenwerking met de Achlumers, een eendaags evenement voor circa 2000 bezoekers organiseren in het voorjaar van 2011. Op deze dag gaan gasten in gesprek over de stand en toekomst van Nederland. We willen verspreid door het hele dorp lezingen, debatten en workshops organiseren. Om 10.00 ’s morgens begint de dag en na de gezamenlijke avondmaaltijd bieden wij Achlum graag een mooie afsluiter aan. De sprekers zullen variëren van ministers tot schrijvers, van Olympisch kampioenen tot wetenschappers. Bezoekers zijn mensen uit het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs, studenten etc.

 

Uw rol

Om de conventie te realiseren hebben we voorzieningen in Achlum nodig. Er moeten verschillende ruimtes worden omgetoverd tot ontmoetingsplek en natuurlijk auto’s worden geparkeerd. Het kan dus gebeuren dat iemand als oud-premier Lubbers volgend jaar mei in uw achtertuin een lezing geeft. Uiteraard allemaal in goed overleg. Het zijn immers uw weilanden en straten die we graag willen gebruiken voor het organiseren van programmaonderdelen, het plaatsen van tenten en reserveren van parkeerruimte. Wij zijn, kortom, bij u te gast.

 

Dat levert ook wat op: Achlum is minstens een dag het epicentrum van Nederland en brengt veel bedrijvigheid. Wij beloven Achlum minstens zo mooi achter te laten als wij het aantreffen.

 

Samenspraak

Wij beseffen ons dat er hiermee heel wat op u afkomt. Juist daarom hechten wij zeer aan een goed overleg met alle Achlumers. Een prettige en zorgvuldige samenwerking met Achlum en haar bewoners is namelijk niet alleen van groot belang voor het welslagen van de dag. Het is voor Achmea ook een doel op zich. Het eerste contact is gelegd met het Dorpsbelang maar wij gaan ook graag in gesprek met u.

 

Bijeenkomst

Om onze ideeën met u te bespreken nodigen wij de inwoners van Achlum uit voor een voorlichtingsavond. Deze is woensdag 1 december vanaf 20.00 uur in dorpshuis De Singel. Daar presenteren wij onze plannen en beantwoorden wij graag uw vragen.

 

Graag tot 1 december!

 

namens Achmea,                                                  namens het dorpsbelang,

Marjanne Mulder en Bram Wits (BKB)                     Ruud Hendriks

 

 

 

 

 

 

pagina 2:

 

 

Beste Dorpsgenoten,

 

 

Wij zijn enorm trots dat Achmea, ter ere van haar 200-jarig bestaan, ons dorp heeft uitgekozen om samen met ons allemaal een prachtig evenement te gaan organiseren.

 

Wij roepen jullie op om allemaal op om woensdag 1 december naar de informatieavond te komen. Met een vol dorpshuis laten we zien dat Achmea in Achlum van harte welkom is en dat we graag willen meehelpen om er met z’n allen een geslaagde dag van te maken.

 

We rekenen er op dat jullie deze kans zeker niet willen missen!!

 

Hartelijke groet,

Dorpsbelang Achlum,

 

Ruud Hendriks, Lieuwe Anema, Richarda de Vries, Lenie Polderman en Anneke van der Meer