Een ongeval is aanleiding geweest voor overleg tussen de gemeente en Dorpsbelang Achlum over het plaatsen van straatjuwelen op de Hitzumerweg. Straatjuwelen kunnen de snelheid van het gemotoriseerde verkeer afremmen. In samenspraak met een vertegenwoordiging van de bewoners en de bedrijven van/aan de Hitzumerweg is uiteindelijk gekozen voor de plaatsing van twee straatjuwelen op de op tekening aangegeven plaatsen.

 

 

De plaatskeuze van de twee straatjuwelen op de Hitzumerweg is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

·         vergroten verkeersveiligheid door remmen snelheid van met name het binnenkomende gemotoriseerde verkeer

·         plaatsen van de twee straatjuwelen zo dicht mogelijk bij de bebouwde komgrens (huidige remmers hebben geen of te weinig effect)

·         rekening houden met belangen bewoners en bedrijven

·         plaatsen straatjuwelen in asfalt, niet in klinkerbestrating

Deze plaatskeuze heeft tot gevolg dat het parkeren van vrachtauto´s op de Hitzumerweg zelf ter hoogte van de parkeerplaats voor vrachtauto´s niet meer mogelijk is.

14 augustus 2013, Dorpsbelang Achlum