Aanleg recreatiesteiger Achlumerfeart

Recreatiesteiger Achlumerfeart

De Gemeente Franekeradeel heeft op 28 juni 2017 besloten uit het Dorps- en wijkvisiefonds een subsidie van € 14.310 toe te kennen aan het door Dorpsbelang Achlum aangevraagde project "recreatiesteiger Achlumerfeart”. Ook De Marrekrite en de provincie hebben toegezegd aan de financiering bij te dragen, zodat de uitvoering van dit project nu van start kan gaan.
Het project behelst de aanleg van een recreatieve aanlegsteiger van ongeveer 16 meter in de Achlumerfeart ter hoogte van het bos even voor de verkeersbrug van De Jister/Herbaijumerweg.
Tussen de vaart en het schelpenpad wordt bij de steiger een stuk van 20 tot 30 meter struikgewas verwijderd. Op de vrijgekomen plek worden twee picknickbanken geplaatst. De definitieve tekeningen worden nu gemaakt en Dorpsbelang hoopt het project dit najaar nog klaar te hebben. De plaatsing en het onderhoud van de steiger wordt uitgevoerd door De Marrekrite en de picknickbanken door Dorpsbelang Achlum.

Het projectplan is hier te downloaden
Het besluit van B&W kan je hier vinden