Ommetje Leeuwarder Courant

 

Op zaterdag 23 maart stond onderstaand artikel in de Leeuwarder Courant; een dag na de officiële bekendmaking van het feit dat Achlum een provincieprijs van €10.000 heeft gewonnen voor het inrichten van een kuierroute.  

 Kuier door de leegte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel koffie en een telefoon. Meer had de werkgroep recreatie- en wandelpaden van Achlum niet nodig om een heel fraai ommetje uit de kleigrond te stampen. Het werd zelfs zo'n mooi ommetje, dat ze er een provinciale prijs voor kregen, van Landschapsbeheer Friesland. Een verkennende kuier door de kleverige klei.

 

Door Marja Boonstra

Foto's Siep van Lingen

 

Het Achlumer ommetje verkeert nog in een embryonaal stadium. Er moet nog geklauterd worden over hekken en de bewegwijzering is er ook nog niet. Het pad is er en het is er ook niet. Er staan in ieder geval bordjes die viervoeters verbieden. Want dat is de enige en belangrijkste voorwaarde die de drie deelnemende boeren stellen: gjin hűnen, yn it lân.

 

 

Dat is volstrekt logisch, vindt Lieuwe Anema, een van de drie leden van de werkgroep. Hij is de enige boer in het gezelschap en daarmee een factor van belang. Want Lieuwe pakte de telefoon om zijn collega's te bellen en een kop koffie met ze te drinken.

"Ik ha gewoan frege aft se beswier hiene tsjin paden oer it lân. No, sa lang as der mar gjin hűnen komme, wieit gjin probleem. Moatst it ek net te yngewikkeld meitsje. Gewoan begjinne, oars bart der neat."

 

Het wandelpad loopt ook over Anema's grond. En hij wil ook geen honden in zijn land. Niet alleen vanwege het vee, maar ook omdat hondendrollen ziekten kunnen overdragen. En omdat het verboden is en de boer verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen op zijn land. Daar heeft Lieuwe thuis een dik pak papier over en daar staat het allemaal in.

 

Enfin, al pratend met hem, het andere werkgroeplid Annemieke Grimbergen en Teatske van Dalen, van Landschapsbeheer Friesland, zompen we door het land. De klei plakt, de koude wind giert en dikke wolken jagen door de lucht. Af en toe prikt de zon er doorheen en dan krijgt het grimmige landschap meteen een heel ander gezicht. Dan wordt de eindeloze grijze en groene vlakte zelfs mooi. We lopen over een glibberige richel met links een diepe sloot en rechts een bijna net zo diep tractorspoor, ook vol water. Een outdoor-avontuur zonder rolstoelaccommodatie. Gelukkig volgt er ook een stukje vlak puinpad. Grind en gravel, gestort door het Wetterskip. Op een hoek ligt tussen wat puin een stuk van een grafsteen.

'Rust za...' staat er op.

 

Annemieke wijst onderweg op de bijzonderheden. De reitdobbe, waar een picknickbank moet komen, en het grote en kleine ruilverkavelingbosje waar nog wel wat aan moet gebeuren. Een open grasveldje in het midden, mijmert Annemieke, met misschien een paar fruitbomen.

 

Het pad loopt voor een deel over de oude trambaan naar Arum. Met een bruggetje extra kan het ommetje hier zelfs doorlopen tot aan Arum. Lieuwe heeft al een koffieafspraak staan met de boer die de grond in eigendom heeft. Het mooie aan het Achlumer ommetje is, dat het een soort zelfbediening is. Het zijn drie wandelingen, die je naar believen aan elkaar kunt rijgen.

 

We maken nog even een uitstapje van Franekeradeel naar Wűnseradiel, want de al genoemde reitdobbe ligt 'over de grens'. Een prachtige plek, die zelfs veel 'echte' Achlumers nog niet kennen. Lieuwe wijst op de rozetten van de berenklauw, die langs de Boalserterfeart de kop al opsteken. Die moeten weg, want anders is er hier straks geen doorkomen meer aan.

 

Onderweg lopen we ook een stuk over een pad dat al op kaarten van 1830 staat ingetekend. Plotseling volgt een dieper gelegen stuk land. "Hier is de klei afgegraven, die is

gebruikt voor de dakpannenfabriek van Achlum ", aldus Annemieke. "Ofbaarnd yn 1950", vult Lieuwe aan. Op het huis van Annemieke liggen ze nog, de kleine felrode pannen met hun eigenaardige vorm.

 

Na het puinpad voert de 'echte' weg de wandelaar terug naar Achlum. In het dorp staan zeker drie huizen met de authentieke Achlumer dakpannen. En... er is even geen wind.

 

De route wordt officieel geopend tijdens de Maaitiidskuier, een van de twee jaarlijkse wandelingen waaraan de Achlumers massaal meedoen. Het ommetje dingt ook nog mee naar de €20.000 die te winnen is in de landelijke competitie.

 

De €10.000 die ze nu gewonnen hebben, zal worden gebruikt om het pad echt te ontsluiten met klaphekjes, bankjes, informatie borden en wegwijzers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    terug