Het Programma

 

Het optreden van Rowwen HŔze vormt de feestelijk afsluiting van de Conventie van Achlum. Dit optreden is bedoelt voor de deelnemers aan de Conventieen de dorpsbewoners. Er is echter een zeer beperkt aantal kaarten beschikbaar voor anderen. Klik op de link om hiervoor in aanmerking te komen: http://www.bkbaanmelden.nl/rowwenheze/aanmelden/

Op 31 maart zijn Achmea en het organisatiebureau BKB opnieuw in Achlum. BKB is al vaak in het dorp geweest, op zoek naar locaties en bezig met het plannen van de logistiek Op de 31e worden we bijgepraat over alle plannen en het programma.

     

Met plattegronden en andere plaatjes lopen we de logistiek en het programma door. Veel vragen zijn er niet. Nu het ingevuld en concreet wordt is het meer tijd voor verbazing en plezier over wat komen gaat. Na afloop nog een onderonsje met de medewerkers van het organiserend bureau die blij zijn dat het dorp het met enthousiasme begroet.

- Het programma is nog niet klaar, maar het vult al flink. Femke Halsema en Geert Mak worden als bekende sprekers aangekondigd (wie nog niet wordt aangekondigd omdat het nog net niet openbaar gemaakt mag worden is Bill Clinton. Dat was jammer, maar ja). Daarnaast komen Doekle Terpstra, Erben Wennemars, Bas Heyne, Clemence Ross, Ernst Jan Pfauth, Heleen mees en Mei Li Vos. En wie weet Hans Wiegel en Mark Rutte.

- Voor alle sprekers zie http://www.conventievanachlum.nl/conventie/sprekers/?page=1

- Het muzikale en theatrale programma ziet er ook al mooi uit: Ernst Langhout en Nynke Laverman voor de Friese cultuur.  Karsu D÷nmez, Volksopera Huis, Trio Bier en Gerrit Breteler zijn ook van de partij. Rowwen Heze is de grote band van de dag.

- Het dorp is op de dag zelf flink afgesloten. Achlummers krijgen per definitie toegang tot alle activiteiten. Houdt er echter rekening mee: . Ook wij moeten een pasje aanvragen! Voor de auto's die in en uit willen is een vignet nodig. Iedereen wordt per brief ge´nformeerd over het aanvragen van pasjes. Dat gaat via een speciaal voor achlumers gemaakt webadres. De gegevens daarvan ontvang u in een brief aan huis. Achlumers die net buiten de grens wonen, zoals die families die nu onder Harlingen vallen, geven we door aan de organisatie zodat die er ook bij kunnen zijn.

- Naast de Achlummers en genodigden is er plek voor 2000 vrije inschrijvingen. Zijn er meer belangstellenden dan wordt er geloot. Ook familie en vrienden van Achlumers moeten via de vrije inschrijving aanmelden en eventueel dus meeloten als het maximum aantal deelnemers overschreden wordt. Via de homepage op http://www.conventievanachlum.nl/ kunnen ze aanmelden.

- IJs en weder diendende wordt er over de hele Dorpsstraat en Monnikenweg een dinertafel ingericht. Een diner voor dik 200 mensen en we hoeven niet af te wassen! Nog nooit hadden we zo'n groots programma in Achlum met zo weinig werk!

Samengevat: de doelstelling om het 8 uur journaal te halen lijkt bij voorbaat gehaald..........